Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.scrapshop.sk a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.scrapshop.sk:

Mgr. Lucia Balážová, Pilhov 230, 065 22  Mníšek nad Popradom, IČO: 47 342 757, DIČ: 1086306012

Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala vyplnenú elektornickú objednávku (odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky).

 

OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí v objednávacom formulári.

Všetky prijaté elektornické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Kupujúci je na tieto obchodné podmienky vopred upozornený pred uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi riadne zoznámiť.

Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. 

K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do troch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z. z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení.

Prevádzkovateľ sa zavätzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na písomne uvedený účet kupujúceho. 

 

DODACIE PODMIENKY

Tovar zasielame v najkratšom možnom termíne - najneskôr však do 5 pracovných dní od prijatia objednávky alebo pripísania platby na náš účet v prípade platby vopred na bankový účet.

Po predchádzajúcej dohode je možný aj osobný odber na adrese: Pilhov 230, 065 22  Mníšek nad Popradom. V tomto prípade Vás budeme konaktovať, akonáhle bude vaša zásielka pripravená na vyzdvihnutie. Táto možnosť je len pri zaplatení tovaru vopred na náš účet (pretože nevlastníme registračnú pokladnicu).

Jednotlivé objednávky je možné spojiť a zaslať s jedným poštovným v jednom balíčku - na to slúži REZERVÁCIA (medzi jednotlivými objednávkami nesmie byť väčší odstup ako 1 mesiac). 

Spolu s tovarom obdržíte faktúru, ktorá je zároveň záručným listom.

O jednotlivých skutočnostiach (potvrdenie objednávky, údaje k prevodu platby, obdržanie platby, odoslanie tovaru, a pod.) bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 

 

SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA

  • Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, výška poštovného v rámci SR činí 3 €.
  • Ak hodnota vašej objednávky (bez poštovného) presiahne 75 €, nebude vám poštovné účtované.
  • V prípade zaslania tovaru na dobierku, účtujeme poštovné 4 €.

 

CZ ČESKÁ REPUBLIKA

  • Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, poštovné do Čiech činí 10 €.
  • Pri objednávkach nad 200 € je poštovné zdarma.
  • Do Čiech nezasielame tovar na dobierku.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Tovar môžete zaplatiť týmito spôsobmi:

  • dobierkou - tovar zaplatí kupujúci hotovosťou pri preberaní zamestnancovi Slovenskej pošty. Táto možnosť je len pri dodaní na adresu v rámci Slovenskej republiky
  • prevodom na účet - platba vopred na bankový účet vedený vo FIO banke, a. s. 

          Platby v eurách možno previesť na bežný účet číslo: 2100445620/8330

          Platby v českých korunách možno previesť na bežný účet číslo: 2800445621/2010

 

ZÁRUKA, REKLAMÁCIA, VRÁTENIE TOVARU

Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú.

Faktúra slúži aj ako záručný list.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovy vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho vzhľadom k jeho objednávke a nebudú poskytnuté tretej strane.